Objednání přes telefon
376 315 239
KLAVET MVDr. Martin Pešek
Palackého 125
339 01 Klatovy

Malá zvířata

Sekce pro psy, kočky a drobné savce.

Koně

Sekce věnovaná problematice koní.

Exotická zvířata

Sekce věnovaná exotickým zvířatům.

Přežvýkavci a prasata

Sekce věnovaná přežvýkavcům a prasatům.

Kontakt

Veterinární klinika Klavet
Palackého 125
339 01 Klatovy
část obce Klatovy II

Tel.: 376 315 239
E-mail: info[at]klavet.cz

Otrava metaldehydem – klinický případ

Darwin

(Appenzellský salašnický pes, 2 roky)

 

Dne 28.08.2008 byl k nám do ordinace dopraven dvouletý pes Darwin. Majitelé ho našli ležet na zahradě. Při anamnéze padlo ze strany majitelů podezření na pozření přípravku proti slimákům Vanish Slug Pellets.

Klinické příznaky intoxikace byly následující

 • Hypertermie (41, 4°C)
 • Zrychlení srdeční činnosti
 • Slinění
 • Záškuby končetin přecházející pozvolna do tonicko – klonických křečí
 • Ztížené dýchání
 • Mydriáza (rozšíření zornic)
 • Apatie

Řešení dané situace

 • Výplach žaludku - podařil se pouze částečně vzhledem k nástupu silných křečí. Obsah, který se podařilo evakuovat, potvrdil domněnku o otravě metaldehydem, neboť se jednalo o modrozelené peletky
 • Zavedení intravenózní kanyly do v. cephalica antebrachii
 • Aplikace barbiturátů (zmírnění křečí, snížení tělesné teploty)
 • Obložení mrazícími destičkami (snížení tělesné teploty)
 • Agresivní infuzní terapie (NaCl)
 • Diuretika (urychlení eliminace toxické látky)
 • Suplementace O2 (kompenzace zhoršeného dýchání a špatné saturace krve kyslíkem)
 • Glukóza, vitamíny skupiny B, aminokyseliny (zabránění hypoglykemickému šoku, ochranná léčba jater)

Po několika hodinách terapie, jsme zaznamenali hypotermii( účinek barbiturátu). Pacient byl proto přemístěn na vyhřívanou podložku a po celkové stabilizaci byl předán do domácí péče s následující terapií.

 • Kortikoidy
 • Glukóza, vitamíny skupiny B, aminokyseliny
 • Infuzní terapie (NaCl)
 • Antibiotika
 • Carbo adsorbens
 • Antiemetika, H2 – blokátory
 • Speciální dieta, která co nejméně zatěžuje játra( hlavní detoxikační orgán těla)

Dne 29.08.2008 byl pacient normotermický (38,2°C), srdeční i dechová frekvence byla v normě, tep hmatný synchronní se srdeční akcí, CRT 1,5 s, reagoval na zvukové podněty.

 

Dne 30.08. 2008 se pacient zlepšil natolik, že byl již schopen pohybu, naměřená teplota 38,5°C, srdeční i dechová frekvence v normě, tep hmatný synchronní se srdeční akcí, CRT 1,5 s. Nasazena dieta – rýže s kuřecím masem.

 

31.08.2008 nás pacient přivítal štěkotem u branky. Antibiotická léčba pokračovala až do kontrolního odběru krve.

 

Biochemický profil krve po prvním odběru jasně ukázal, že jsou postižena játra a ledviny. Po ukončení léčby, byly již všechny hodnoty ve fyziologickém rozmezí.

Moč byla vyšetřena pomocí diagnostického proužku a byl udělán močový sediment.

V Močovém sedimentu byly hlavním nálezem hyalinní válce.

Diferenciální diagnostika

Výše zmiňované klinické příznaky způsobují

 1. organofosfáty, karbamáty
 2. strychnin
 3. metaldehyd

Ad 1. Organofosfáty můžeme v tomto případě jako příčinu otravy vyloučit, neboť způsobují miózu – zúžení pupily, ne mydriázu, která byla popsána při klinickém vyšetření.

 

Ad 2. Strychnin způsobuje silné kontrakce kosterní svaloviny po sebemenších podnětech, což nebylo pozorováno.

 

Ad 3. Prvním vodítkem otravy metaldehydem by mohla být barva návnady, nástraha Vanish slug pelets s obsahem metaldehydu, která je u nás dostupná, má modravou barvu.

Metaldehyd působí značně nespecificky. Přesný mechanismus působení zatím není znám. Předpokládá se ovlivnění GABA receptorového systému, jeho inhibice a tím nástup třesů a křečí. Typickým klinickým příznakem otravy metaldehydem je hypertermie a mydriáza, které byly v našem případě přítomny.

Diskuze a závěr

Hlavní roli při intoxikacích hraje vždy čas. Obecně se uvádí, že účinnost první pomoci je efektivní do jedné hodiny po kontaktu s toxickou látkou.

První pomoc může poskytnout již majitel, následnou léčbu pouze veterinární lékař. Léčba je vždy založena na těchto principech.

 1. Snížit vstřebání toxické látky do organismu
 2. Zvýšit eliminaci toxické látky z organismu
 3. Nasazení specifického antidota

Otrava metaldehydem je nebezpečná právě tím, že neexistuje specifické antidotum!!! Léčba je proto pouze symptomatická a záleží na:

 • Věku a fyzické kondici pacienta
 • Uplynulém čase od kontaktu s toxickou látkou
 • Včasné a správné diagnóze a následné terapii

Podle databáze evidovaných otrav VPISLn (Veterinary Poisons Information Service in London), který poskytuje informace o látkách, které mohou vést k otravám u malých zvířat, patří otrava metaldehydem, k nejčastějším příčinám smrtelných otrav u psů.

Proto jsme velmi rádi, že Darwinova léčba dopadla úspěšně a nadále dělá radost svým majitelům.

 


Vanish Slug Pellets
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moluskocid
http://www.agromanualshop.cz/p58-vanish-slug-pellets-baleni-200-g/

 

Za kliniku KLAVET MVDr. David Beránek